Dodaj nowe polecenie

5+9=
Regulamin dodawania poleceń(opinii): 1. Opinią Użytkownika jest jakikolwiek fragment informacji umieszczony przez Użytkownika w serwisie www.polecamydladzieci.pl. 2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników, Zespół Polecamydladzieci.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien podać prawidłowe dane, tj. tytuł opinii, opis opinii, imię lub pseudonim, wybrać odpowiednią kategorię 3. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Serwisie www.polecamydladzieci.pl. 4. Zespół Polecamydladzieci.pl nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do ich usunięcia bądź edycji, w szczególności gdy: o naruszają obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, są w formie obraźliwej lub wulgarnej, o Użytkownik zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym, o zawierają odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż www.polecamydladzieci.pl, o zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, o naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej, o nie dotyczą opiniowanego produktu, o nie maja wartości merytorycznej, o są skopiowane od innych Użytkowników, producenta lub/i wszelkich innych źródeł, a także jeśli są kopiami opinii napisanej przez tego samego Użytkownika, o są wyłącznie opisem zdjęcia, o nie zawierają polskich znaków, o napisane są niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki, o w całości pisane są wersalikami (dużymi literami), 5. Treści wypowiedzi Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości. 6. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Polecamydladzieci.pl wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie, a w szczególności opinii i wypowiedzi. 7. Polecamydladzieci.pl zastrzega sobie prawo do kontaktu z użytkownikiem zamieszczającym opinie pod pozostawionym adresem e-mail. 8. Poprzez zamieszczenie opinii lub wypowiedzi użytkownik akceptuje niniejszy regulamin. 9. Polecamydladzieci.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin