Cubetto – programuję, współpracuję i świat opanowuję

„Robot Cubetto - nauka programowania dla najmłodszych”

 

Programowanie to w dzisiejszych czasach jedna z umiejętności, dzięki której łatwo znajdziemy dobrze płatną pracę. Nawet jeśli nie zostaniemy programistami, rozwiniemy dzięki nauce programowania umiejętności logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów i kreatywność. Są to umiejętności niezbędne do poradzenia sobie w dzisiejszym świecie, w którym większość sytuacji jest złożona, niejednoznaczna i szybko się zmieniająca. Jak w tym wszystkim pomaga robot Cubetto?

Zabawa z wykorzystaniem robota jest stosunkowo prosta, dlatego uczestniczyć w niej mogą dzieci powyżej 3 roku życia. Zadaniem dziecka jest zbudowanie takiej sekwencji z kolorowych klocków, która doprowadzi drewnianego robota w odpowiednie miejsce. Pomoc w planowaniu podróży zapewniają mapy po których porusza się robot (Kosmos, Ocean, Egipt, Miasto, mapa z krajobrazami). Płytka, na której układamy sekwencje z klocków podzielona jest na trzy sekcje: główna pętla, podprogram oraz przycisk wysyłania instrukcji do robota Cubetto. Każdy klocek to instrukcja: jazda do przodu, skręt w prawo, skręt w lewo i funkcja. W określone miejsce na mapie robot może dotrzeć trasą najdłuższą, najkrótszą czy odwiedzając po drodze inne miejsca. W ramach wyzwań, można również zdefiniować jakie klocki dzieci powinny użyć i w jakiej ilości, aby wysłać robota w konkretne miejsce. Takie zadania wymagają myślenia i planowania, ale również gwarantują uczenie się poprzez doświadczenie. Najpierw wykonujemy ruch, a potem analizujemy, wyciągamy wnioski i planujemy kolejną czynność, z uwzględnieniem wiedzy, którą przed chwilą nabyliśmy.

Co ciekawe, w tym wszystkim jest również miejsce na współpracę i poznawanie świata! Kiedy robot dojdzie w określone miejsce na mapie, dzieci mają do wykonania wspólne zadanie, związane z miejscem, po którym robot podróżuje (np. ułożyć jak największą piramidę ze słomek czy zbudować rakietę kosmiczną dla Cubetto z dostępnych materiałów). Odwiedzając kolejne miejsca na mapie, dzieci przyswajają wiedzę w formie wymiany wiedzy i doświadczeń, książki, ilustracji graficznych czy filmów na youtube. Oprócz rozwijania, niezwykle cennych w dzisiejszych czasach, umiejętności, dzieci świetnie się bawią, rozbudzają swoją ciekawość, pasję i zainteresowania oraz wzmacniają poczucie własnej wartości.

Aby zobaczyć jak wygląda Cubetto i jakie ma możliwości kliknij tu: https://www.primotoys.com/

Aby uzyskać więcej informacji na temat zajęć z robotem Cubetto, skontaktuj się z: 

Anna Dołęgowska-Kowalska, email.: anna.dk.kowalska@gmail.com, nr tel.: 512-292-927.

 

Cubetto – programuję, współpracuję i świat opanowuję

Główne cele realizowane poprzez zajęcia z wykorzystaniem robota Cubetto

  1. Nauczenie podstaw programowania, w tym rozwój umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.
  2. Rozwój umiejętności współpracy i kreatywności.
  3. Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu różnych środowisk i kultur, np. Ocean, Egipt, Kosmos.
  4. Dobra zabawa, rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Grupa docelowa

Dzieci w wieku przedszkolnym, najlepiej 4-6 latki, które potrafią mówić, liczyć do 10, rozpoznają strony prawo-lewo i coraz lepiej radzą sobie z myśleniem przyczynowo – skutkowym. Zajęcia prowadzone są w formie zamkniętej grupy (6-10) dzieci. Ważne, aby była to jedna grupa, która uczestniczy w kolejnych zajęciach ponieważ stopień trudności będzie stopniowo wzrastał.

Częstość, długość trwania i miejsce zajęć

Zajęcia dla jednej grupy odbywają się raz w tygodniu (czwartki) i trwają 1 godzinę zegarową (18-19). Spotykamy się w Świetlicy Matejki: https://swietlicamatejki.pl/cubetto/

 

Przebieg warsztatów

Każde z zajęć ma formę zamkniętego warsztatu o tej samej strukturze, ale odmiennej fabule i wzrastającym stopniu trudności.

Dzieci po przywitaniu się z robotem i wspólnym rozłożeniu mapy, po której Cubetto będzie danego dnia podróżował, robią krótką wymianę wiedzy, jaką mają w zakresie danego środowiska/kultury
(np. Kosmos, Ocean, Egipt, miasto). Następnie przystępują do realizacji ćwiczeń, przygotowanych przez prowadzącego. Programują trasę robota poprzez układanie sekwencji kolorowych klocków na specjalnej desce, a kiedy robot dotrze w określone miejsce na mapie, dzieci mają do wykonania zadanie zespołowe, związane z miejscem po którym podróżują (np. zbudowanie jak najwyższej piramidy z dostępnych materiałów albo odnalezienie wszystkich ukrytych w sali rakiet kosmicznych). Aby rozbudzić kreatywność dzieci, robot może występować w różnych przebraniach/akcesoriach, nawiązujących do miejsca, po którym podróżujeJ Aby uczyć rozwiązywania problemów, będziemy się przyglądać i doświadczać w jak różny sposób Cubetto może dotrzeć w to samo miejsce (np. trasa najkrótsza, najdłuższa z wykorzystaniem dostępnych klocków, z wykorzystaniem pętli i klawisza funkcyjnego, itp.)

Aby zobaczyć jak wygląda Cubetto i jakie ma możliwości, kliknij tu: https://www.primotoys.com/

Osoba prowadząca

Anna Dołęgowska-Kowalska – z wykształcenia psycholog, z doświadczenia mama 2 córek oraz trener, coach i konsultant HR. Ukończyła kurs NVC, kurs terapii metodą TSR, studium treningu interpersonalnego i psychoedukacji oraz studia podyplomowe z coachingu profesjonalnego i zarządzania ludźmi w firmie. Współpracuje z Zielonym Przedszkolem w Folwarku Bródno w zakresie przygotowania nauczycieli do pracy w podejściu NVC. Bardzo lubi i widzi głęboki sens w budowaniu w dzieciach wiary we własne możliwości, rozbudzaniu ich pasji i kreatywności. Z doświadczenia w środowisku biznesowym wie, że logiczne i analityczne myślenie oraz umiejętność rozwiązywania problemów i współpracy są kluczowe do osiągnięcia sukcesu i poradzenia sobie w każdej sytuacji.

Kontakt

Anna Dołęgowska-Kowalska

Email: anna.dk.kowalska@gmail.com

Nr tel.: 512-392-927

Opublikowano wBlog, Zajęcia dla dzieci